REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 1. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 2. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 3. Wypożyczający obowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
 4. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły Fun Surf lub opuszczania akwenu plywań pobiera się kaucję za sprzęt
  w ustalonej przez pracownika Fun Surf wyskości.
 5. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
  Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
 6. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia.
  Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
 7. Opatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
  Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.
 8. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania,
  a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu  pływania.