Licencjonowani instruktorzy

W 2000 roku zdobyliśmy licencję VDWS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Wodnych.
Oznacza to, że już od 18 lat jesteśmy wśród najlepszych szkół w Europie! Znajdź nas na liście szkół VDWS!

Pełnoprawni organizatorzy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych jesteśmy wpisani do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO pod numerem 080. 

Sprawdź nas w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

Ekstremalnie bezpiecznie

GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ TURYSTYCZNĄ daje naszej firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

  • numer gwarancji – 04.193.599
  • ważność gwarancji – 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.