Licencjonowani instruktorzy

W 2000 roku zdobyliśmy licencję VDWS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Wodnych.

Oznacza to, że już od 20 lat jesteśmy wśród najlepszych szkół w Europie! Znajdź nas na liście szkół VDWS!

Pełnoprawni organizatorzy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych jesteśmy wpisani do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO pod numerem 080. 

Sprawdź nas w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT).

Ekstremalnie bezpiecznie

GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ TURYSTYCZNĄ daje naszej firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

  • numer gwarancji – 06.050.083
  • ważność gwarancji – 01.02.2020 - 31.01.2021